English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch triển khai thực hiên chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới ban hành kèm Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 07/12/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 32/KH-UBND
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày hiệu lực 28/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiên chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới ban hành kèm Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 07/12/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-32_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang