English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị quyết Thông qua quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 27/02/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Thông qua quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Quy hoạch tổng thể
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm NQ 01-HĐND.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang