English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo Tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
Số ký hiệu văn bản 71/BC-SKHDT
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Quy hoạch tổng thể
Người ký duyệt Châu Văn Hòa
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-bc giai trinh tiep thu y kien cua hdtd.pdf
phuluc-phu luc kem bc giai trinh gop y cua hoi dong tham dinh_16.02.2023 final.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang