English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch Thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 10/KH-VP
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh năm 2023.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm signed-signed-kh duy tri cai tien nam 2023.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang