English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Số ký hiệu văn bản 372/BC-UBND
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực 23/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm saoy-372_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang