English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 368//BC-UBND
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm signed-368.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang