English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Số ký hiệu văn bản 362/BC-UBND
Ngày ban hành 14/12/2022
Ngày hiệu lực 14/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-362_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang