English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2022
Số ký hiệu văn bản 361/BC-UBND
Ngày ban hành 13/12/2022
Ngày hiệu lực 13/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-361_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang