English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) năm 2022
Số ký hiệu văn bản 363/BC-UBND
Ngày ban hành 14/12/2022
Ngày hiệu lực 14/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-363_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang