English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đến năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1788/QĐ-TTg
Ngày ban hành 01/10/2013
Ngày hiệu lực 01/10/2013
Trích yếu nội dung Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đến năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm 1788_QD_TTg_phe_duyet_KH_xu_ly_triet_de_co_so_ONMT_nghiem_trong.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang