English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Ngũ Lạc, tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 2433/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Ngày hiệu lực 28/12/2017
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Ngũ Lạc, tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch các khu công nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm 2433-QD-UBND 28-12-2017 Phe duyet DA QHPK KCN Ngu Lac(936ha).pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang