English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 36/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 07/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm NQ 36 HDND.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang