English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị quyết Về phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2030
Số ký hiệu văn bản 32/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 07/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-32-nq-hdnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang