English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 29/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 07/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-29-nq-hdnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang