English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị quyết Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
Số ký hiệu văn bản 26/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 07/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-26-nq-hdnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang