English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 07/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm 23-NQ-HDND.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang