English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành
Số ký hiệu văn bản 189/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 20/07/2022
Ngày hiệu lực 20/07/2022
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Dương Thị Ngọc Thơ
Tài liệu đính kèm FILE_20220725_140205_Thư mục mặc định (12).pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang