English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 750/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 21/04/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm saoy-750_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang