English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo tuần từ ngày 21/01/2022 đến ngày 27/01/2022
Số ký hiệu văn bản 05/BC-VP
Ngày ban hành 02/02/2022
Ngày hiệu lực 02/02/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 21/01/2022 đến ngày 27/01/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-04. bao cao tuan 21.01.2022 den 27.01.2022.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang