English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phát động phong trào tham gia ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em"
Số ký hiệu văn bản 5152/UBND-KGVX
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày hiệu lực 13/10/2021
Trích yếu nội dung Phát động phong trào tham gia ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em"
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm 5152.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang