English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Xây dựng khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040
Số ký hiệu văn bản 2863/TTr-UBND
Ngày ban hành 20/07/2021
Ngày hiệu lực 20/07/2021
Trích yếu nội dung Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Xây dựng khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040
Hình thức văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm 2863.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang