English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tiếp nhận 65 xe đạp từ nhà tài trợ của Tổ chức SCC-Anh
Số ký hiệu văn bản 2837/UBND-THNV
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày hiệu lực 19/07/2021
Trích yếu nội dung Tiếp nhận 65 xe đạp từ nhà tài trợ của Tổ chức SCC-Anh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm 2837.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang