English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 110/KH-STP
Ngày ban hành 19/04/2021
Ngày hiệu lực 19/04/2021
Trích yếu nội dung Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Trần Hoàng Khâm
Tài liệu đính kèm kh110stp.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang