English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021
Số ký hiệu văn bản 08/KH-BCĐ
Ngày ban hành 03/03/2021
Ngày hiệu lực 03/03/2021
Trích yếu nội dung Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lê Thanh Nam
Tài liệu đính kèm 08-kh-bcd-tdt.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang