English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025"
Số ký hiệu văn bản 1907/QĐ-TTg
Ngày ban hành 23/11/2020
Ngày hiệu lực 23/11/2020
Trích yếu nội dung Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Vũ Đức Đam
Tài liệu đính kèm QĐ1907TTg.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang