English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Số ký hiệu văn bản 1609/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/09/2020
Ngày hiệu lực 21/09/2020
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm QĐ 1609 QĐ-BTTTT.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang