English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1947/STNMT-CCQLĐĐ
Ngày ban hành 20/08/2020
Ngày hiệu lực 20/08/2020
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Vạn Kha
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv_trien_khai_vb_hop_nhat_07 cac thong tu huong dan nd43.pdf
07-vbhn-btnmt_signed_202008071518536903530_20200807151858.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang