English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ
Số ký hiệu văn bản 115/NQ-CP
Ngày ban hành 06/08/2020
Ngày hiệu lực 06/08/2020
Trích yếu nội dung Các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 115.signed.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang