English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Công văn công bố khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà VinH
Số ký hiệu văn bản 1714/STNMT-QLTNB
Ngày ban hành 22/07/2020
Ngày hiệu lực 22/07/2020
Trích yếu nội dung Công văn công bố khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà VinH
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Trương Văn Hòn
Tài liệu đính kèm signed-signed-cong_khai_qd_khoanh_dinh_kv_khong_dau_gia_quyen_khai_thac_ks.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang