English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 24/CT-TTg
Ngày ban hành 28/05/2020
Ngày hiệu lực 28/05/2020
Trích yếu nội dung Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm CT24.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang