English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 23/03/2020
Ngày hiệu lực 23/03/2020
Trích yếu nội dung Thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm signed-02.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang