English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Số ký hiệu văn bản 04/CT-UBND
Ngày ban hành 22/06/2018
Ngày hiệu lực 22/06/2018
Trích yếu nội dung Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Đồng Văn Lâm
Tài liệu đính kèm 04CT.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang