English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 10/09/2018
Ngày hiệu lực 10/09/2018
Trích yếu nội dung Tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm 05-CT-UBND.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang