English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thông tư số: 86/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thêu, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý
Số ký hiệu văn bản 86/2019/TT-BTC
Ngày ban hành 03/12/2019
Ngày hiệu lực 03/12/2019
Trích yếu nội dung Thông tư số: 86/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thêu, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Trần Văn Hiếu
Tài liệu đính kèm 86 2019 tt btc.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang