English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Nghị định số: 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống câu trồng và canh tác
Số ký hiệu văn bản 94/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/12/2019
Ngày hiệu lực 13/12/2019
Trích yếu nội dung Nghị định số: 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống câu trồng và canh tác
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 94NDCP.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang