English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kết quả thực hiện các Chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Số ký hiệu văn bản 03/BC-BCĐ
Ngày ban hành 09/08/2018
Ngày hiệu lực 09/08/2018
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện các Chương trình MTQG và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm 03BC.rar

Chung nhan Tin Nhiem Mang