English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018
Số ký hiệu văn bản 279/BC-CTK
Ngày ban hành 27/11/2018
Ngày hiệu lực 27/11/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Trương Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm 279-BC-CTK.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang