English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2019
Số ký hiệu văn bản 19/BC-CTK
Ngày ban hành 25/01/2019
Ngày hiệu lực 25/01/2019
Trích yếu nội dung Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2019
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Trương Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm BC tinh hinh KT-XH thang 01-2019 (1).pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang