English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh TV
Số ký hiệu văn bản 01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Ngày hiệu lực 15/01/2018
Trích yếu nội dung Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh TV
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm 01-2018-Q-UBND.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang