English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phê duyệt Dự án "Điều tra, đánh giá, phân loại, và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải"
Số ký hiệu văn bản 140/QĐ-TTg
Ngày ban hành 26/01/2018
Ngày hiệu lực 26/01/2018
Trích yếu nội dung Phê duyệt Dự án "Điều tra, đánh giá, phân loại, và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Trịnh Đình Dũng
Tài liệu đính kèm 140-QD-TTG.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang