English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động thăm dò, khai thác khoán sản trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 481/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/03/2018
Ngày hiệu lực 12/03/2018
Trích yếu nội dung Phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động thăm dò, khai thác khoán sản trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải và hoạt động khai thác tài nguyên
Người ký duyệt Trần Anh Dũng
Tài liệu đính kèm 481_QD_UBND_Phe_duyet_KV_.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang