Thông báo số 1133/TB-STTTT về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Mua sắm thiết bị đài, trạm truyền thanh - đợt 1 thuộc dự án Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho đài, trạm truyền thanh (giai đoạn 1)
Lượt xem: 2373
Xem chi tiết tại đây
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...