Thông báo mời thầu gói thầu số 08: Mua sắm hệ thống sao lưu phục hồi dữ liệu thuộc dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh giao và sao lưu phục hồi dữ liệu tập trung của tỉnh"
Lượt xem: 2552
Xem chi tiết tại đây
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...