Trà Vinh: Nỗ lực vượt khó, phục hồi kinh tế trong năm 2021
Lượt xem: 3489
Năm 2020, tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu, nhất là hạn, mặn xuất hiện sớm, kéo dài, xâm nhập sâu vào nội đồng, ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống của người dân và kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX). Tuy nhiên, cộng đồng DN, HTX và Nhân dân trong tỉnh, đã nỗ lực vượt qua, giúp kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng.

Người tiêu dùng mua sắm hàng Việt Nam nhân “Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ lần thứ II gắn với Lễ hội Ok - Om - Bok” tỉnh Trà Vinh năm 2020

Thành công và trở thành dấu ấn của năm 2020 là tỉnh tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ tập trung, 03 nhiệm vụ đột phá; tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020, tại hội nghị đã cấp chủ trương đầu tư và ký ghi nhớ đầu tư 24 dự án. Triển khai các Cụm Công nghiệp Tân Ngại (Châu Thành), Phú Cần (Tiểu Cần), Hiệp Mỹ Tây (Cầu Ngang), Sa Bình (thành phố Trà Vinh), tổng diện tích 104,2ha; trình Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dịch vụ công nghiệp Ngũ Lạc thuộc Khu Kinh tế Định An... Đồng thời, tập trung tái cơ cấu kinh tế, nhất là nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ông Hồng Ngọc Hưng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: năm 2020, tỉnh đã tập trung giải quyết việc làm mới 16.100 lao động, đạt 70% kế hoạch; đưa 460 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 51% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,5% (Nghị quyết 67%); trong đó, tỷ lệ có văn bằng, chứng chỉ đạt 35,7% (Nghị quyết 33 - 35%), tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn 02% (Nghị quyết dưới 2,5%). Đặc biệt, năm 2020, tỉnh đã tập trung chỉ đạo cải thiện các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI Index, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong đó, PAPI tăng 10 bậc, xếp hạng 36 cả nước, hạng 07 khu vực; SIPAS tăng 19 bậc, xếp hạng 07 cả nước, hạng 02 khu vực; PAR Index tăng 04 bậc, xếp hạng 57 cả nước, hạng 11 khu vực; riêng chỉ số PCI giảm 12 bậc, đứng thứ 58/63.

Song song đó, năm 2020 tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 3,32% (chỉ tiêu Nghị quyết tăng 11%; không đạt, nhưng mức tăng đứng thứ 05/13 tỉnh, thành khu vực và 36/63 tỉnh, thành trong cả nước). Quy mô kinh tế đạt 63.767 tỷ đồng; GRDP bình quân đạt 63,14 triệu đồng/người, đạt 97% kế hoạch. Tình hình sản xuất nông nghiệp từng bước phục hồi và phát triển khá; giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) toàn ngành đạt 27.153 tỷ đồng, đạt 93,6% kế hoạch, tổng sản lượng thủy sản 229.161 tấn, tăng 4,5% so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước phục hồi và duy trì khá; tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 37.679 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch. Công nhận 27 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 03 sản phẩm đạt hạng 4 sao của 23 DN, HTX và hộ kinh doanh thuộc Chương trình OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2019. Có 67/74 sản phẩm của 53/59 cơ sở đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 15/22 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giải cấp khu vực phía Nam. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 33.566 tỷ đồng, đạt 88,3% kế hoạch.

Nhờ chủ động, nên năm 2020 hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục đạt kết quả, tiếp và làm việc với 74 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 35 dự án trong và ngoài nước, tổng vốn đăng ký đầu tư 5.233 tỷ đồng và 2,5 triệu USD, có 09 dự án đi vào hoạt động. Hiện toàn tỉnh có 375 dự án đang hoạt động, triển khai đầu tư, trong đó, có 334 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 111.723 tỷ đồng và 41 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 3,1 tỷ USD. Đồng thời, để phát triển DN, tỉnh ban hành Đề án và thành lập Ban Chỉ đạo đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2020 - 2022 định hướng năm 2025; đưa vào vận hành Cổng thông tin DN, hộ kinh doanh, HTX tỉnh; tổ chức ngày hội khởi nghiệp năm 2020. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng phát triển 508 DN mới, đạt 84,7% kế hoạch; thành lập mới 14 HTX.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham dự buổi họp mặt DN đầu năm Tân Sửu 2021

Với những kết quả đạt được, năm 2021, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 19/01/2021; HĐND đã ban hành Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND, ngày 12/01/2021 triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên so với năm 2020; một số chỉ tiêu lớn khác như: GRDP bình quân đầu người 69 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 30.000 tỷ đồng trở lên; tổng thu ngân sách trên địa bàn 5.300 tỷ đồng trở lên (Bộ Tài chính giao 4.810 tỷ đồng), phát triển mới 500 DN, 20 HTX…

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2021, các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”, phương châm hành động năm 2021 của Tỉnh ủy:“Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển”. Đồng thời, xác định và giao triển khai thực hiện 106 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 31 đề án cần tập trung thực hiện, đặc biệt là khẩn trương xây dựng 62 đề án trình UBND tỉnh trong năm 2021, trong đó có một số đề án lớn như: Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Đề án phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững đến năm 2030; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg, ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa, năm 2020 tỉnh đã hỗ trợ 323 DN khắc dấu và công bố thông tin, số tiền là gần 126 triệu đồng; hỗ trợ chữ ký số 231 DN, số tiền trên 705 triệu đồng. Trong năm 2021, sẽ tiếp tục hỗ trợ DN khởi nghiệp, hộ kinh doanh kinh phí dự kiến trên 01 tỷ đồng. Về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, tùy theo địa bàn, có các chính sách ưu đãi đối với nhiều lĩnh vực./. 

Trường Nguyên

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image