Trà Vinh: Mức thưởng tết cao nhất cho người lao động là 50 triệu đồng
Lượt xem: 3699
Ngày 10/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức đoàn đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình thực hiện tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2018 tại 20 doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh.  

Công nhân Công ty Mỹ Phong đang khẩn trương sản xuất trong những ngày cận tế

Tại các nơi đến, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Dương Quang Ngọc thăm hỏi tình hình sản xuất của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong năm 2017, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh nhà, cũng như góp phần giải quyết lao động tại địa phương.

Qua nắm bắt tình hình thực tế và báo cáo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy, tiền thưởng tết năm nay ở các doanh nghiệp phần lớn bằng hoặc cao hơn năm trước. Cụ thể, mức thưởng tết thấp nhất là 1 tháng tiền lương cho người lao động làm việc đủ 12 tháng và mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 1.000 đơn vị doanh nghiệp đang hoạt động ở trong và ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất với số lượng hơn 653.000 lao động.

Ông Dương Quang Ngọc yêu cầu các doanh nghiệp cần tăng cường rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật lao động đang thực hiện tại doanh nghiệp, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ phúc lợi đối với người lao động, tổ chức làm thêm giờ, đảm bảo các chế độ của người lao động thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của đơn vị phù hợp với quy định pháp luật lao động.

Phương Thảo
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image