English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 4760

Tích cực tham gia, phấn đấu đạt các chỉ tiêu có liên quan về OCOP năm 2022

Chiều ngày 02/6, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phát triển sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh (BCĐ) chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác xây dựng phát triển sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh; lấy ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch xây dựng sản phẩm OCOP hợp tác với Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam, Liên hiệp Hợp tác xã OCOP Việt Nam và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các thành viên BCĐ, lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Kế hoạch Phát triển sản phẩm OCOP Trà Vinh để phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã OCOP Việt Nam, nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung Chương trình OCOP và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm từ tỉnh đến cơ sở. Hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP; đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm ngày càng tăng về số lượng và chất lượng; tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đối với các sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho các cơ sở sản xuất tham gia Chương trình OCOP.               

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình OCOP và xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm theo hướng bền vững nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh sản phẩm hàng hóa của tỉnh, tăng sức cạnh tranh và tiêu thụ hàng hóa trên thị trường. Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện nội dung Chương trình số 14-CTr/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo; Hỗ trợ bảo hộ tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND, ngày 12/4/2019 của HĐND tỉnh: 10 nhãn hiệu tập thể, 50 nhãn hiệu thông thường, 10 kiểu dáng công nghiệp, 05 sáng chế/giải pháp hữu ích và 05 nhãn hiệu được đăng ký quốc tế.

Đồng thời, triển khai ít nhất 15 nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ đăng ký bảo hộ 13 nhãn hiệu chứng nhận, 02 chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và sản phẩm OCOP. Hàng năm, toàn tỉnh có thêm từ 25 - 30 sản phẩm trở lên được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên.

Phấn đấu có trên 50% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên được tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm; có trên 70% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên được tham gia các sàn giao dịch điện tử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên BCĐ, tổ giúp việc. Đồng thời, chỉ đạo Sở NN-PTNT làm đầu mối phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã OCOP Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh, lựa chọn địa điểm để xây dựng cửa hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo tập huấn và xúc tiến thương mại sản phẩm.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành, địa phương tích cực tham gia, phấn đấu đạt các chỉ tiêu có liên quan về OCOP năm 2022, làm cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2022-2025.

T.P

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 124
  • Hôm nay: 85526
  • Trong tuần: 673,165
  • Tất cả: 45,691,477

Chung nhan Tin Nhiem Mang