English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1105

Tập trung cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh

Theo kết quả công bố, Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2022, Trà Vinh đứng thứ hạng 50/63 tỉnh, thành phố, với tổng số 83,00/100 điểm. 
 

 

Kết quả chỉ số PAR Index năm 2022 của tỉnh Trà Vinh

Năm 2022 là năm đầu triển khai, thực hiện Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, với sự nỗ lực quyết tâm của các ngành, các cấp, Chỉ số PAR Index năm 2022 của tỉnh Trà Vinh đã tăng lên 2 bậc. Kết quả Chỉ số PAR Index hàng năm đã trở thành công cụ quản lý quan trọng, giúp xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, khắc phục được một số hạn chế, phát huy những mặt tích cực của các cơ quan, đơn vị.

Với kết quả đạt được trong năm 2022, tỉnh Trà Vinh sẽ tập trung thực hiện một số nội dung trong năm 2023 để góp phần nâng dần Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, như sau:

- Một là: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình số 12-CTr/TU ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính.

Hai là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức, viên chức về ý nghĩa, vai trò và kết quả của các Chỉ số (PAR Index, PAPI, SIPAS) trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Ba là: Tiếp tục tìm ra các giải pháp, sáng kiến mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ trong thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Hạn chế tối đa việc trả kết quả thủ tục hành chính trễ hẹn cho cá nhân, tổ chức. Từng bước tăng dần tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình đạt vượt tỷ lệ theo quy định.

Truyền Nguyễn

1 người đã bình chọn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 487
  • Hôm nay: 1229
  • Trong tuần: 273,107
  • Tất cả: 48,862,677

Chung nhan Tin Nhiem Mang