English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 31/03/2023
Ngày kết thúc: 01/05/2023
Lượt xem:2
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Phòng Quản lý Văn hóa - Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 7, đường Phan Châu Trinh, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0918094784

- Email: leanhdaovh@gmail.com

2
Ngày bắt đầu: 30/03/2023
Ngày kết thúc: 30/04/2023
Lượt xem:0
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh .

- Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh .

- Điện thoại: 02943 866212

 - Email: vpbcdgiamngheo@gmail.com.

3
Ngày bắt đầu: 30/03/2023
Ngày kết thúc: 30/04/2023
Lượt xem:8
Trích yếu:

 - Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

.- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3867556

4
Ngày bắt đầu: 24/03/2023
Ngày kết thúc: 24/04/2023
Lượt xem:34
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294. 3860.169

5
Ngày bắt đầu: 22/03/2023
Ngày kết thúc: 22/04/2023
Lượt xem:56
Trích yếu:

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 29, Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: doiphapchepv11tv@gmail.com

- Số điện thoại: 0693.729061

6
Ngày bắt đầu: 09/03/2023
Ngày kết thúc: 09/04/2023
Lượt xem:84
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840.280

7
Ngày bắt đầu: 08/03/2023
Ngày kết thúc: 08/04/2023
Lượt xem:74
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Phòng Quản lý Văn hóa - Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 7, đường Phan Châu Trinh, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Điện thoại: 0918094784

- Email: leanhdaovh@gmail.com

8
Ngày bắt đầu: 08/03/2023
Ngày kết thúc: 08/04/2023
Lượt xem:84
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Điện thoại: 0294.3865.665

- Email: ngansachtravinh@gmail.com   

9
Ngày bắt đầu: 02/03/2023
Ngày kết thúc: 02/04/2023
Lượt xem:92
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 04, Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3862972

- Email: stp@travinh.gov.vn

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 22/02/2023
Ngày kết thúc: 23/03/2023
Lượt xem:198
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Y tế tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 16A Nguyễn Thái Học, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.867.542

- Email: nvdsyt@travinh.gov.vn

2
Ngày bắt đầu: 21/02/2023
Ngày kết thúc: 21/03/2023
Lượt xem:168
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Điện thoại: 0294.3865.665

- Email: ngansachtravinh@gmail.com   

3
Ngày bắt đầu: 10/02/2023
Ngày kết thúc: 10/03/2023
Lượt xem:196
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3862369

 

4
Ngày bắt đầu: 10/02/2023
Ngày kết thúc: 10/03/2023
Lượt xem:173
Trích yếu:

-Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3862369

5
Ngày bắt đầu: 08/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:352
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 8/2 - 15/3/2023

Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: Số 1, đường 19 tháng 5, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

6
Ngày bắt đầu: 02/02/2023
Ngày kết thúc: 02/03/2023
Lượt xem:154
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840485

7
Ngày bắt đầu: 17/01/2023
Ngày kết thúc: 17/02/2023
Lượt xem:249
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 16, đường 19 tháng 5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.852612

8
Ngày bắt đầu: 09/01/2023
Ngày kết thúc: 09/02/2023
Lượt xem:254
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840485

9
Ngày bắt đầu: 05/01/2023
Ngày kết thúc: 05/02/2023
Lượt xem:272
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn 

- Địa chỉ: số 109, đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

10
Ngày bắt đầu: 12/12/2022
Ngày kết thúc: 12/01/2023
Lượt xem:360
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840485

11
Ngày bắt đầu: 12/12/2022
Ngày kết thúc: 12/01/2023
Lượt xem:358
Trích yếu:

-Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

-Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

-Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

-Điện thoại: 02943.840485.

12
Ngày bắt đầu: 02/12/2022
Ngày kết thúc: 02/01/2023
Lượt xem:394
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ:  Số 02 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943 866212

- Email: vpbcdgiamngheo@gmail.com.

13
Ngày bắt đầu: 22/11/2022
Ngày kết thúc: 22/12/2022
Lượt xem:420
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Hệ thống iOffice

14
Ngày bắt đầu: 14/11/2022
Ngày kết thúc: 14/12/2022
Lượt xem:445
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Y tế  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3862399

15
Ngày bắt đầu: 14/11/2022
Ngày kết thúc: 14/12/2022
Lượt xem:464
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Số 109, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943841556

- Email: vanphongdieuphoitv@gmail.com

16
Ngày bắt đầu: 04/11/2022
Ngày kết thúc: 04/12/2022
Lượt xem:492
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 278, Bạch Đằng, khóm 2, phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email:banquanlykkt@travinh.gov.vn

-Số điện thoại: 0294 3746681 (gặp Bà Mai Thụy Thùy Trang - Chuyên viên Văn Phòng sẽ tiếp nhận thông tin đóng góp)

17
Ngày bắt đầu: 01/11/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:490
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhaothi@sgdtravinh.edu.vn

- Hệ thống iOffice

18
Ngày bắt đầu: 01/11/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:478
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 7, đường Phan Châu Trinh, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongqltdtfiravinh@gmail.com.

 

19
Ngày bắt đầu: 24/10/2022
Ngày kết thúc: 24/11/2022
Lượt xem:510
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com 

- Điện thoại: 0294.3863164

20
Ngày bắt đầu: 20/10/2022
Ngày kết thúc: 20/11/2022
Lượt xem:488
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Hộp thư điện tử: trungchanh.dhava@gmail.com

21
Ngày bắt đầu: 19/10/2022
Ngày kết thúc: 19/11/2022
Lượt xem:558
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

22
Ngày bắt đầu: 19/10/2022
Ngày kết thúc: 19/11/2022
Lượt xem:522
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ:  Số 02 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943 866212

- Email: vpbcdgiamngheo@gmail.com.

23
Ngày bắt đầu: 19/10/2022
Ngày kết thúc: 19/11/2022
Lượt xem:542
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294 3852594

24
Ngày bắt đầu: 13/10/2022
Ngày kết thúc: 13/11/2022
Lượt xem:572
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến:  30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 16 đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Email: vtphong.sonv@travinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3853044.

25
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 11/11/2022
Lượt xem:508
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: stttt@travinh.gov.vn

- Điện thoại 0294.3850856.

26
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 11/11/2022
Lượt xem:576
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: travinhstc@gmail.com 

- Điện thoại: 0294.3863164

27
Ngày bắt đầu: 11/10/2022
Ngày kết thúc: 11/11/2022
Lượt xem:568
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 - Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

28
Ngày bắt đầu: 05/10/2022
Ngày kết thúc: 05/11/2022
Lượt xem:634
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

29
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 04/11/2022
Lượt xem:606
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

- Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

30
Ngày bắt đầu: 30/09/2022
Ngày kết thúc: 30/10/2022
Lượt xem:578
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  02943.840.280

Email: stnmt@travinh.gov.vn

31
Ngày bắt đầu: 23/09/2022
Ngày kết thúc: 23/10/2022
Lượt xem:664
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến:  30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 16 đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

32
Ngày bắt đầu: 22/09/2022
Ngày kết thúc: 22/10/2022
Lượt xem:606
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Số 109, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

33
Ngày bắt đầu: 22/09/2022
Ngày kết thúc: 01/10/2022
Lượt xem:710
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Hội đồng Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh)

- Địa chỉ: số 16 đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

34
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 12/10/2022
Lượt xem:720
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 14, đường 19 tháng 5, khóm 2, phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

35
Ngày bắt đầu: 09/09/2022
Ngày kết thúc: 09/10/2022
Lượt xem:772
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ:  Số 02 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943 866212

- Email: vpbcdgiamngheo@gmail.com.

36
Ngày bắt đầu: 26/08/2022
Ngày kết thúc: 26/09/2022
Lượt xem:710
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn)

- Địa chỉ: Số 109, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

37
Ngày bắt đầu: 15/08/2022
Ngày kết thúc: 15/09/2022
Lượt xem:750
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ:  Số 02 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943 866212

- Email: vpbcdgiamngheo@gmail.com.

38
Ngày bắt đầu: 12/08/2022
Ngày kết thúc: 12/09/2022
Lượt xem:722
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: Số 10, Đường 19/5, Khóm 2, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.852.455

- Email: bdt@travinh.gov.vn

39
Ngày bắt đầu: 11/08/2022
Ngày kết thúc: 11/09/2022
Lượt xem:748
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 2 Phan Đình Phùng, phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943 865 714

40
Ngày bắt đầu: 10/08/2022
Ngày kết thúc: 10/09/2022
Lượt xem:710
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 1, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

41
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:692
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 151 Nguyễn Đáng, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Email: sgtvt@travinh.gov.vn

- Điện thoại 0294.3840356.

42
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:694
Trích yếu:

 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

 - Địa chỉ: số 04, Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3862972

- Email: stp@travinh.gov.vn

43
Ngày bắt đầu: 04/08/2022
Ngày kết thúc: 04/09/2022
Lượt xem:694
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn)

- Địa chỉ: Số 109, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

44
Ngày bắt đầu: 18/07/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:754
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ông Đinh Quốc Cường Phó Trưởng ban Quản lý di tích.

- Email: cuongjdvhtttvbl@gmail.com hoặc zalo 0909555900

45
Ngày bắt đầu: 14/07/2022
Ngày kết thúc: 14/08/2022
Lượt xem:730
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

- Hộp thư điện tử: phongqlnsxdtv@gmail.com

46
Ngày bắt đầu: 12/07/2022
Ngày kết thúc: 12/08/2022
Lượt xem:794
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 1, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.855.892

47
Ngày bắt đầu: 21/06/2022
Ngày kết thúc: 29/06/2022
Lượt xem:778
Trích yếu:

Lấy ý kiến dự thảo quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: số 89, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0294.3866300

48
Ngày bắt đầu: 15/06/2022
Ngày kết thúc: 15/07/2022
Lượt xem:806
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh,

- Địa chỉ: số 16 đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Email: vtphong.sonv@traVinh.gov.vn

- Điện thoại: 0294.3853044.

49
Ngày bắt đầu: 14/06/2022
Ngày kết thúc: 14/07/2022
Lượt xem:772
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

- Địa chỉ: 478A đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại:  0294. 3860.979

50
Ngày bắt đầu: 08/06/2022
Ngày kết thúc: 08/07/2022
Lượt xem:810
Trích yếu:

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh)

- Địa chỉ: Số 109, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943841556

- Email: vanphongdieuphoitv@gmail.com

123456
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 274
  • Hôm nay: 2161
  • Trong tuần: 208,645
  • Tất cả: 39,270,594

Chung nhan Tin Nhiem Mang