Lượt xem: 2018

Thông báo số 1204/TB-SKHCN ngày 12 tháng 9 năm 2022 về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (lần 3)

Xem hướng dẫn dự toán kinh phí và hồ sơ đăng ký tại đây:

                  https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/70893/668474/bieu-mau-dang-ky-thu-tuc-thanh-toan/du-toan-kinh-phi  

                  BM_HOSOTUYENCHON_TINH2022.rar


Thống kê truy cập
  • Đang online: 98
  • Hôm nay: 2628
  • Trong tuần: 33,895
  • Tất cả: 4,049,859