Lượt xem: 2560

Báo cáo sô 234-BC/TU Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của ban Chấp hành Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Lan%20234.16.5.pdf


Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 4123
  • Trong tuần: 33,845
  • Tất cả: 4,040,372